Wooncentrum Herkvallei Tereiken

Wooncentrum Herkvallei Tereiken is de ideale uitvalsbasis voor bewoners die naast hun mentale beperking bijkomende zorg nodig hebben. In deze woning creëren we een rustig en aangenaam leefklimaat door duidelijke afspraken en professionele begeleiding.  Op deze manier slagen de 9 bewoners erin harmonieus samen te leven en een hechte leefgroep te vormen.

  

Doelgroep

 

- Volwassenen met een ernstige mentale beperking en lichte gedragsproblemen

- De maximumcapaciteit bedraagt 9 personen, die samen één leefgroep vormen

 

Activiteiten

 

Gezien de aard van de beperking zijn de cliënten in deze woning niet in staat om werk te verrichten. Daarom bieden wij 5 dagen op 7 een gestructureerde en gevarieerde dagbesteding aan in één van onze dagcentra. Daarnaast genieten onze cliënten ’s avonds en in het weekend van ontspannende activiteiten. Door de bewoners constant en consequent te begeleiden helpen we hen hun plaats te vinden binnen de maatschappij.

 

Begeleiding

 

De bewoners krijgen verbale en fysieke ondersteuning tijdens het dagelijkse leven: eten, drinken, ontspannen, omkleden, naar het toilet gaan,… . De begeleiders springen bij waar nodig. De begeleiders hebben een dubbele opdracht: enerzijds brengen zij structuur in het leven van de bewoners, anderzijds staan zij garant voor intensief toezicht.

 

Om de lichte huishoudelijke taken (tafel dekken, afwassen, was plooien, …) in goede banen te leiden, is er verbale en fysieke begeleiding voorzien. De juiste aanwijzing kan een taak aanzienlijk verlichten. Elke dag is er administratieve, maatschappelijke en sociale ondersteuning, voor bijna alle activiteiten. In geval van medische klachten biedt (para-)medische ondersteuning soelaas.

 

Overdag zijn de begeleiders constant in de buurt, zodat ze onmiddellijk hulp kunnen bieden waar nodig. Dankzij het oproepsysteem en het wakende oog van een camera kan er kort op de bal gespeeld worden. Ook ’s nachts is er permanentie ter plekke, om in te grijpen in dringende gevallen. De permanentie gaat verder dan louter toezicht: meermaals per nacht is er intensieve ondersteuning, om gedrag bij te sturen of verzorging in te lassen.  

 

Infrastructuur

 

De cliënten verblijven in een individuele kamer, met maximaal respect voor hun privacy. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen de bewoners in groep van een maaltijd genieten of samen ontspannen.

 

De infrastructuur is volledig toegankelijk en aangepast aan de noden van de inwoners. De speciaal ingerichte time-out ruimte biedt de mogelijkheid om even op adem te komen, om vervolgens in alle sereniteit terug deel uit te maken van de leefgroep.

 

Film Tereiken

 

Contactgegevens

 

Wooncentrum Herkvallei Tereiken

Sint-Truidersteenweg 317

3840 Borgloon

Tel: 012 24 21 80 

Clustermanager: Vital Maesen

Stafmedewerker: Ellen Donnay