Wooncentrum Herkvallei Caesbeek

Wooncentrum Herkvallei Caesbeek biedt inwoners geborgenheid, structuur en voorspelbaarheid. Deze volwassenen met een mentale beperking en bijkomende gedragsmoeilijkheden krijgen op deze manier een houvast in het leven. Het dagelijks uitvoeren van huishoudelijke taakjes schept routine in deze woning.

 

 

 

Doelgroep

 

- Volwassenen met een licht tot matige mentale beperking en ernstige gedragsproblemen

- Eventueel bijkomende beperking, afhankelijk van de draagkracht van de groep: fysiek, autisme, …

- De maximumcapaciteit bedraagt 8 personen

 

Activiteiten

 

Gezien de aard van de beperking zijn de bewoners van Caesbeek  niet in staat om werk te verrichten. Daarom bieden wij 5 dagen op 7 een gestructureerde en gevarieerde dagbesteding aan. Wie het aankan werkt in de dagwerking, de anderen blijven rustig thuis. Door een constante en consequente begeleiding, helpen we de cliënten hun plaats te vinden binnen de maatschappij.

 

Begeleiding

 

De bewoners krijgen verbale en fysieke ondersteuning tijdens het dagelijkse leven: eten, drinken, ontspannen, omkleden, naar het toilet gaan,… . De begeleiders springen bij waar nodig. De fysieke begeleiding varieert van gedeeltelijke tot volledige begeleiding, waarbij bepaalde huishoudelijke taken integraal overgenomen worden.

 

Om de lichte huishoudelijke taken (tafel dekken, afwassen, was plooien, …) in goede banen te leiden, is er verbale en fysieke begeleiding voorzien. De juiste aanwijzing kan een taak aanzienlijk verlichten. Elke dag is er administratieve, maatschappelijke en sociale ondersteuning, voor bijna alle activiteiten. In geval van medische klachten biedt (para-)medische ondersteuning soelaas.

 

Overdag zijn de begeleiders constant in de buurt, zodat ze onmiddellijk hulp kunnen bieden waar nodig. Dankzij het oproepsysteem en het wakende oog van de camera kan er kort op de bal gespeeld worden. Ook ’s nachts is er permanentie ter plekke om in te grijpen in  dringende gevallen. De permanentie gaat verder dan louter toezicht: meermaals per nacht is er intensieve ondersteuning, om gedrag bij te sturen of verzorging in te lassen.  

 

Infrastructuur

 

De cliënten verblijven in een individuele kamer, met maximaal respect voor hun privacy. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen de bewoners in groep van een maaltijd genieten of samen ontspannen.

 

De infrastructuur is volledig toegankelijk en aangepast aan de noden van de inwoners. De speciaal ingerichte time-out ruimte biedt de mogelijkheid om even op adem te komen, om vervolgens in alle sereniteit terug deel uit te maken van de leefgroep.

 

Film Caesbeek 

 

Contactgegevens

 

Wooncentrum Herkvallei Caesbeek

Sint-Truidersteenweg 317

3840 Borgloon

Tel.: 012 24 21 80 

Clustermanager: Vital Maesen

Stafmedewerker: Ellen Donnay