Provinciecommando Limburg versterkt de banden met Intesa.

Op 14 juli kregen Maak & Smaak en De Herkvallei een “kijkbezoek” van het Militair Commando Provincie Limburg.

Tijdens een kleine plechtigheid heeft de Provinciecommandant  het peterschap over INTESA hernieuwd. Provinciecommandant Kolonel Philippe GANNE en onze algemeen directeur Dieter Tuybens hebben samen de oorkonde ondertekend.  

We zijn uiteraard ontzettend fier en blij om het MCPL onze “Peter” te mogen noemen.