PINCH

Ook nieuwsgierig wat PINCH is en waarom we jou dat graag willen laten weten?

We zullen het vlug uitleggen.

PINCH is de nieuwe naam van de vroegere werkgroep GOG (grensoverschrijdend gedrag).

Deze werkgroep werkt al jaren heel hard rond Preventie Interventie Nazorg en Creatief Herstel.

Icoba, het kennis- en expertisecentrum rond het thema agressie én autoriteit omtrent dit thema,

heeft een rondvraag gedaan bij VAPH-voorzieningen over hoe zij omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

 

Zij vroegen ons of er bij Intesa :

 

  • Een werkgroep is?

  • Een 'trekker' van de werkgroep is?  (Iemand die de groep meeneemt naar resultaten.)

  • Een 'interne trainer' is?

  • Een 'agressiecoach' is?

  • Gewerkt wordt rond nazorg voor het personeel en rond herstel?

  • Een agressiebeleid is?

  • Ruimte gegeven wordt om opleiding te volgen of te geven?

  • Zicht is op het aantal GOG's en op bepaalde risicofactoren?

Op alle vragen hebben we positief kunnen antwoorden! Icoba had niets dan lovende woorden over de werkgroep PINCH en Intesa.

Een pluim voor alle leden die er nu bij zijn en er in het verleden deel van uitgemaakt hebben en een reden voor ons om met deze mooie resultaten uit te pakken!