Filosofie

Ons hele denken en doen wordt gekenmerkt door de volgende waarden:

- handelen met respect voor de cliënt (en zijn/haar netwerk), collega en hiërarchie
- stimuleren van de zelfbepaling en zelfredzaamheid van de cliënt
- uitstralen van professionaliteit in woord en gedrag
- vervolmaken van kennis en kunde, proactief en volhardend

 

Openheid

Als pluralistische organisatie staan wij open voor iedereen, ongeacht religieuze of maatschappelijke overtuiging. We staan open voor samenwerking met elke stad, wijk of buurt waar we actief zijn. Vanuit een open geest nemen we deel aan het plaatselijke sociale leven en onderhouden we contacten met lokale verenigingen en beleidsmakers.

 

De mens centraal

Zowel de werknemers als cliënten van Intesa zijn mensen. Intesa verzekert levenslang kwalitatieve en professionele zorg op maat, aangepast aan de nood van de cliënt. Daarom stellen wij hoge kwaliteitseisen aan onze medewerkers. Intesa biedt haar werknemers de kans te groeien door vorming, coaching en regelmatige feedback.

 

Visieteksten

Intesa heeft haar visie rond zorg en organisatie neergeschreven in een aantal visieteksten die u hieronder kan raadplegen.